Welcome to Nosouthchinasea - Chào mừng quý độc giả, thân hữu, đến với Nosouthchinasea

 

 

@@@

The No Southchinasea hot news - Thời sự không có biển nam Tàu

Thời sự không có biển nam Tàu hot news March, 2017

@@@

Bảo vệ tinh thần cộng hòa được biểu tượng bởi cờ vàng ba sọc đỏ

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 23.03.2017
Links:
1. Website : http://VietTUDAN.net/
2. Facebooks : (a) Phuc Lien Nguyen, (b) Tudan Tudodanchu
3. Twitter: Phuc Lien Nguyen

Chúng tôi xin chú thích ngay từ đầu bài này hai điểm sau đây:
 
*  Thứ nhất: khi chúng tôi bàn về TINH THẦN CỘNG HÒA, không có nghĩa hạn hẹp vào những Chế độ Quốc gia đã được Dân chúng Việt Nam thực hiện và bảo vệ từ trước Hiệp Định Geneva chia đôi đất nước. Cái TINH THẦN CỘNG HÒA đã phát sinh và được quốc tế nêu cao từ cuộc Cách Mạng Pháp năm 1789.
 
* Thứ hai: bài này viết trong khung cảnh thời sự mà một nhóm Chính trị ẩn danh đang phổ biến ý tưởng dùng những lá cờ lễ hội--bất cứ lễ hội gì-- làm cờ mà họ gọi là "Cờ Quốc tổ" cho mục đích đấu tranh chính trị của họ. Vì vậy nếu chúng tôi có đề cập đến những lá cờ lễ hội này, thì đó không phải là để so sánh với lá CỜ VÀNG 3 SỌC ĐỎ, vì những lá cờ lễ hội này ở mức độ quần chúng sử dụng quá bình dân sánh với tính cách biễu tượng linh thiêng hàm ngụ trong lá CỜ VÀNG 3 SỌC ĐỎ.

BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN TINH THẦN CỘNG HÒA QUA BIỂU TƯỢNG CỜ VÀNG 3 SỌC ĐỎ

TINH THẦN CỘNG HÒA do cuộc Cách Mạng Pháp năm 1789: đạp đổ Chế độ Quân chủ độc đoán để chuyển quyền điều hành Quốc gia sang cho NGƯỜI DÂN. Từ đó những Chế độ CỘNG HÒA được thiết lập tại những Quốc gia trên Thế giới. Nước Pháp đã trải qua 5 Chế độ CỘNG HÒA (5e REPUBLIQUE hiện nay). Có những Quốc gia còn giữ lại Vua, nhưng đó chỉ là tượng trưng. Chính Hiến Pháp được DÂN chấp nhận mới bảo đảm quyền lực tối cao của Quốc gia. Đó là những Chế độ Quân chủ Lập Hiến.

Quốc gia Việt Nam, trước khi bị Hiệp Định Geneva chia đôi đất nước, đã thiết lập Chế độ trên căn bản TINH THẦN CỘNG HÒA, ngay từ Miền Bắc trước khi đất nước bị chia đôi và rồi tiếp tục tại Miền Nam với Đệ Nhất và Đệ Nhị VIỆT NAM CỘNG HÒA.

Ngay từ Miền Bắc trước Hiệp Định Geneva, rồi Miền Nam Việt Nam sau Hiệp Đĩnh, Quốc Gia Việt Nam đã chọn lá CỜ VÀNG 3 SỌC ĐỎ làm biểu tượng hội tụ TINH THẦN CỘNG HÒA, nền tảng thiết lập những Chế độ Chính trị khắp nơi bởi cuộc Cách Mạng Pháp năm 1789.

Sau năm 1975, CSVN đã áp đặt lá Cờ Máu của họ trên Dân Tộc Việt Nam. Một phần Dân Tộc đã bỏ nước ra đi tìm sống ở một Chế độ lấy TINH THẦN CỘNG HÒA làm nền tảng xây dựng cuộc sống chung Quốc gia, tôn trọng những quyền nhân bản cá nhân và những nguyên tắc sống chung xã hội do chính dân quyết định.

Những người Việt ra đi sau 1975 đang ở các nơi trên 70 Quốc gia trên Thế giới. Họ mang theo lá CỜ VÀNG 3 SỌC ĐỎ và được nhiều Quốc gia chấp nhận lá Cờ Vàng của họ như tượng trưng cho cuộc sống tỵ nạn khắp nơi. Khối người tỵ nạn này đang bảo vệ lá CỜ VÀNG 3 SỌC ĐỎ  không những cho đời họ mà còn truyền lại cho Hậu Duệ của họ qua những Thế hệ nối tiếp.

Những người tỵ nạn này và những Thế hệ Hậu Duệ của họ mong có một ngày trở về xây dựng Quê Hương Việt Nam, họ tiếp tục một Thể chế dựa trên TINH THẦN CỘNG HÒA được biểu tượng, cô đúc trong lá CỜ VÀNG 3 SỌC ĐỎ mà họ sẽ mang từ Hải ngoại về Quốc nội.

Chính vì vậy mà người Việt Nam khắp Thế giới phải BẢO VỆ & PHÁT HUY Tinh Thần Cộng Hòa được biểu tượng bởi lá CỜ VÀNG 3 SỌC ĐỎ.

Lá CỜ VÀNG 3 SỌC ĐỎ càng được trân quý và được bảo vệ vì những lý do sau đây:

1) Người Việt Quốc gia từ Miền Bắc và sau này tại Miền Nam đã bị CSVN giết vì sự lựa chọn Lá Cờ Vàng này. Như vậy, Lá Cờ Vàng đã thấm máu của Dân.

2) Bao nhiều Chiến sĩ đã phải hy sinh thân mình để bảo vệ Lá Cờ Vàng. Máu của những Chiến sĩ đã thấm đậm vào Lá Cờ Vàng. Thân xác họ khi chết đã được quàn bởi Lá Cờ Vàng.

3) Cũng vì Lá Cờ Vàng này mà biết bao Quân, Dân, Cán, Chính đã bị đầy đi lao tù trong các trại mệnh danh là "Tù Cải Tạo". Mồ Hôi, Nước Mắt và Máu của những vị tù cải tạo này đã thấm đậm vào Lá Cờ Vàng.

4) Rồi những người bỏ nước ra đi tìm tự do và bị chết dưới biển cả, trong rừng sâu. Linh hồn những người chết ấy như nhập vào Lá Cờ Vàng.

5) Khi đến những nước tiếp cư, cũng vì Lá Cờ Vàng này được nhuộm nhiều đau khổ hy sinh mà quốc tế đón tiếp chăm lo cho những người Việt đi tỵ nạn CSVN

6) Nếu Dân Tộc Việt Nam muốn có thể đòi lại các Biển, Đảo, thì phải giữ lại lá CỜ VÀNG 3 SỌC ĐỎ bời vì những Chế độ dưới biểu tượng của lá Cờ Vàng này chưa bao giờ ký giấy bán Biển, Đảo cho Tầu. Những Chế độ Quốc Gia này có quyền gọi Tầu là quân xâm lăng và có quyền đòi lại Biển, Đảo. Chế độ CSVN dưới lá Cờ Đỏ Sao Vàng đã chính thức bán biển đảo từ thời Hồ Chí Minh/ Phạm Văn Đồng với Công Hàm Bán Biển Đảo ký bở Phạm Văn Đồng.

Không ai có quyền xóa bỏ lá CỜ VÀNG 3 SỌC ĐỎ vì nó mang TINH THẦN CỘNG HÒA cho việc xây dựng Việt Nam tương lai. Nó cũng đã nhuộm bời những đau khổ chết chóc để bảo vệ nó. Lá CỜ VÀNG 3 SỌC ĐỎ trở thành linh thiêng mà không ai có quyền xé nó đi.

VÀI ĐIỀU CHÚ THÍCH VỀ CỜ LỄ  HỘI ĐƯỢC NHÓM CHÍNH TRỊ ẨN DANH GỌI LÀ “CỜ QUỐC TỔ”

Như đã nói ngay ở mở đầu cho Bài này rằng nhân cơ hội viết chính yếu về lá CỜ VÀNG 3 SỌC ĐỎ, chúng tôi chỉ nhắc vài điều về phong trào chọn cờ lễ hội làm “Cờ Quốc tổ” cho mưu đồ chính trị của một Tổ chức chính trị vẫn ẩn danh trong bóng tối.

Ba vấn đề mà CSVN rất sợ sệt đối với những người Quốc gia lấy TINH THẦN CỘNG HÒA được biểu tượng qua lá CỜ VÀNG 3 SỌC ĐỎ. Ba vấn đề đó là:

1) Ngày 30/4: NGÀY GIỖ cho những người đã chết và NGÀY QUỐC HẬN cho những người còn sống.

2)  Mặc cảm về lá Cờ Đỏ Sao Vàng giết lát tàn ác trước lá CỜ VÀNG 3 SỌC ĐỎ nhân ái tương thân người với người.

3)  Mặc cảm về tội phản quốc bán nước cho Tầu: bán biển  đảo và đất liền vì tham nhũng, ăn hối lộ của đảng CSVN.

Vì vậy, CSVN luôn luôn tìm mọi cách: (1) xóa đi NGÀY QUỐC HẬN 30/4; (2) Xé bỏ đi lá CỜ VÀNG 3 SỌC ĐỎ; (3) Mở Phong trào chạy tội Phản quốc bán nước. CSVN sử dụng những đám chính trị bưng bô cho chúng, khi ẩn khi hiện như “ma trơi” để đánh lừa quần chúng thực hiện 3 điều muốn xóa bỏ trên đây.

Đã từ năm 2005, CSVN đã sử dụng Việt Tân “ma” để hô hào tổ chức “FREEDOM MARCH” tại Hoa Thịnh Đốn đúng ngày 30/4 để quên đi NGÀY QUỐC HẬN. Năm 2013, Gs Nguyễn Ngọc Bích cũng được sử dụng để đổi tên NGÀY QUỐC HẬN 30/4 thành ngày Nam Việt Nam. Năm 2014, Ông Ngô Thanh Hải bắt tay với CSVN (Nguyễn Thanh Sơn) nêu ra việc cùng CSVN “chống Tầu” và đồng thời vận động đạo luật tại Canada đổi NGÀY QUỐC HẬN 30/4 thành ngày “Tìm Tự do”. Những người bưng bô như Lạc Việt, Khối 8406, Hồn Nhiên...ủng hộ Phong trào Ngô Thanh Hải đổi tên NGÀY QUỐC HẬN.

Năm nay 2017, một nhóm Chính trị trong bóng tối, được gọi là Tập Hợp Dân Tộc Việt, đã sử dụng uy tín của Lm.Lợi/Lm.Lý kêu gọi Tổng Biểu tình với 2 việc:

Chỉ chống Tầu vu vơ mà không chống CSVN
Chọn cờ Lễ hội làm “Cờ Quốc Tổ” để đi biểu tình

Hai điểm trên đây có thể hiểu được rằng: (1) Điều chống Tầu vu vơ mà không chống CSVN  có thể hiểu là giúp CSVN chạy tội phản quốc bán nước; (2) Điều chọn cờ Lễ hội là “Cờ Quốc Tổ” có thể giúp CSVN xóa bỏ đi lá CỜ VÀNG 3 SỌC ĐỎ.   

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 13.03.2017
Links:
1. Website : http://VietTUDAN.net/
2. Facebooks : (a) Phuc Lien Nguyen, (b) Tudan Tudodanchu
3. Twitter: Phuc Lien Nguyen
Chú thích : Một số người vì phe nhóm, đã cố tình viết lệch lạc về Lý Lịch của tôi, nên tôi xin phép cho ở đây cái Link Lý Lịch NGUYỄN PHÚC LIÊN như sau :  http://www.viettudan.net/36984/index.html

 
 
Flag Counter

biển đông, bien dong