Welcome to Nosouthchinasea - Chào mừng quý độc giả, thân hữu, đến với Nosouthchinasea

 

 

@@@

The No Southchinasea hot news - Thời sự không có biển nam Tàu

Thời sự không có biển nam Tàu hot news March, 2017

@@@

Thư Đông Kinh - Đỗ Thông Minh

http://www.mediafire.com/file/66j898odv1lohnk/Thu+DK+15-3-17.pdf

Kim Chính Nam / 金正南

(Anh cùng cha khác mẹ CT BTT Kim Chính Ân)

Bị ám sát bằng chất độc VX ngay tại phi trường!

(13/2/2017)

http://www.mediafire.com/file/pcxqb9820fmahkp/

Ngày 23/2/2017, ĐTM đã làm việc với TV Asahi (số 5) trong việc thực hiện video tài liệu về vụ này (chiếu lúc 10 giờ tối).

http://channel.pandora.tv/channel/video.ptv?ch_userid=hajimarin&skey=

Ngày 23/2/2017, ĐTM trên đài Sài Gòn Houston:

ODA Nhật Bản - Kim Chính Nam - Quan Hệ Nhật Bản - Hoa Kỳ

http://www.mediafire.com/file/fj77pshvt6n7yb7/

Đỗ Thông Minh với Thái Hòa đài Đáp Lời Sông Núi về quan hệ Hoa Kỳ - Nhật Bản

http://www.mediafire.com/file/r5dvxprja744n09/2017-02-

Đỗ Thông Minh với Khánh An đài VOA ngày 10/2/2017

Về lao động bất hợp pháp của người Việt tại Nhật

http://www.voatiengviet.com/a/nhat-phat-hien-duong-day-nghi

https://www.youtube.com/watch?v=DgqcmsXBNDw

 
 Đỗ Thông Minh: 30/4/75 THẢM HỌA DÂN TỘC

http://www.mediafire.com/file/vhak7k54skba6rk/

33 Điều Mâu Thuẫn Nội Tại Trong Chủ Nghĩa CS - Chế Độ CS!

http://www.mediafire.com/file/e40ctp70qi8ev85/

CSVN Sợ Cái Gì Nhất!? 33 Điều CSVN Sợ Nhất!

http://www.mediafire.com/file/697d6itk6tdeurb/CSVN+so+cai+gi.docx

Hồ Chí Minh Bị Hạ Bệ, Coi Thường 33 Lần Như Thế Nào!?

http://www.mediafire.com/file/lqcvo1j4cq6l8c7/

Về HCM

1- Về Những Tác Phẩm Của Hồ Chí Minh

2- “Tư Tưởng - Đạo Đức Hồ Chí Minh”

3- CHUẨN BỊ CHO HCM MỘT VAI TRÒ MỚI!?

4- ĐẢNG CSVN & DÂN VIỆT NGHĨ GÌ VỀ HỒ CHÍ MINH?

5- MÂU THUẪN VỤ LĂNG HCM Giữa HCM - Nhân Dân - Đảng

6- HỒ CHÍ MINH CÓ VỢ?

7- Hồ Chí Minh Bị Hạ Bệ, Coi Thường 33 Lần Như Thế Nào!?

http://www.mediafire.com/file/6fa9pm

Thanh Trừng Nội Bộ CSVN

http://www.mediafire.com/file/wk27vlg1vj51olk

Mậu Thân 1968

http://www.mediafire.com/file/15telv9ig2mvukg/

Kịch Bản Nào Cho Chiến Tranh Biển Đông

http://www.mediafire.com/file/p6qyt16gswk1qp1/

Những Thách Thức Mới - Nguy Cơ Tiềm Ẩn!

http://www.mediafire.com/file/wbbn506st8brapd/Nh

Công Lý “Đảng Ta” Tuyệt Vời!?

http://www.mediafire.com/file/4713jb01jqdir1m/

Tâm Thức Việt - Ước Mơ 2030± / 161 trang

http://www.mediafire.com/file/y6q165suk9ceje2/

Trích đoạn CON ĐƯỜNG DÂN CHỦ

/// 120 câu nói báo động sự sụp đổ của CS /// 365 câu hỏi Tại sao /// 12 câu hỏi Tại sao cần... >>>

http://www.mediafire.com/file/7y7bdm47iyac4hy/

http://www.nosouthchinasea.org/nosouthchinasea/do-thong-minh_thu-dong-kinh.html 

 
 
Flag Counter

biển đông, bien dong