Welcome to Vietnamese Sea - Chào mừng độc giả đến với biển Việt-Nam

 

 

The Vietnamese Sea hot news - Thời sự biển Việt-Nam

@@@

Tìm đâu ra minh bạch?  

Trần Trung Đạo (Danlambao)

Khẩu hiệu “Cá cần nước sạch, Dân cần minh bạch” có lẽ là khẩu hiêu nổi bật nhất trong những biểu ngữ được giương cao trong các cuộc biểu tình vừa qua. Người dân đòi hỏi nhà nước CSVN phải minh bạch.

... Khẩu hiệu “Cá cần nước sạch, Dân cần minh bạch” không phải là một đòi hỏi mà là một khẳng định. Người dân cần được lãnh đạo bởi một chính quyền minh bạch. Nhưng tìm đâu ra minh bạch tại Việt Nam? Không tìm đâu ra bởi vì đơn giản minh bạch không tồn tại dưới chế độ CS và do đó, cách duy nhất để có minh bạch là người dân phải đứng lên tạo dựng cho mình một cơ chế mới thành thật, công khai, trách nhiệm, một chính phủ thật sự do dân và vì dân.

***

Làm sao để có " chính quyền Minh Bạch?

Muốn có minh bạch, trước tiên phải có TỰ DO BÁO CHÍ - TRUYỀN THÔNG

Muốn có tự do NGÔN LUẬN phải có chế độ TỰ DO - DÂN CHỦ

Muốn có chế độ Tự do - Dân chủ, phải dẹp bỏ TOÀN TRỊ VIỆT CỌNG

Muốn dẹp bỏ toàn trị việt cong phải vùng lên chiến đấu

Tự do KHÔNG CHO KHÔNG BIẾU KHÔNG

Tự do PHẢI CHIẾN ĐẤU MỚI CÓ - Tự do KHÔNG THỂ XIN - CHO

Tự do cũng không thể PHÊ PHÁN TRONG PHẠM VI CƠ CHẾ mà được

Ai không dám chiến đấu vì TỰ DO - DÂN CHỦ
Thì không XỨNG ĐÁNG được hưởng hai thứ giá trị ấy

Freedom is not FREE

Who dares not fight for Freedom and Democracy

DOES NOT DESERVE BOTH!

Nguyễn Nhơn

 

 
 
Flag Counter

biển đông, bien dong