Welcome to Vietnamese Sea - Chào mừng độc giả đến với biển Việt-Nam

 

 

The Vietnamese Sea hot news - Thời sự biển Việt-Nam

@@@

Biểu tình tại Ottawa 28-05-2016

Đồng hành cùng Đồng Bào tại Việt Nam: Bảo vệ môi trường - Bảo vệ sức khoẻ và đời sống của người dân Việt Nam. 

Thời gian: Thứ 7, ngày 28 tháng 5, năm 2016

save our sea, xuống đường vì môi trường

save our sea, xuống đường vì môi trường

 

 
 
Flag Counter

biển đông, bien dong