Welcome to Vietnamese Sea - Chào mừng độc giả đến với biển Việt-Nam

 

 

Vietnam Art Cultural, 2016

Văn Hóa Nghệ Thuật Việt-Nam Thơ Văn

@@@

Hội biển Việt-Nam (Đông Nam Á) gởi lời chia buồn đến nhạc sĩ Vĩnh-Điện và gia đình

Nhận được tin buồn ngày 17 tháng 3 năm 2016, bà Maria Nguyễn-Thị-Huệ phu nhân của nhạc sĩ Vĩnh Điện về nước chúa ngày 16-03- 2016 tại MD-Hoa Kỳ.

Hội biển Đông Nam Á Việt-Nam chân thành gởi lời chia buồn đến nhạc sĩ Vĩnh-Điện cùng quý tang gia hiếu quyến về sự mất mát lớn lao này.

Nguyện cầu hương linh bà Maria Nguyễn-Thị-Huệ an nghĩ nơi nước Chúa ba ngôi.

Cầu chúc nhạc sĩ Vĩnh-Điện, gia đình quyến thuộc, và quý văn nghệ sĩ, an lành và mạnh khỏe.

Ngày 17 tháng 3 năm 2016

Trần Đại Việt, tổng thư ký 

gởi lời chia buồn đến nhạc sĩ vĩnh điện

Chân thành chia buồn  

tin buồn bà maria nguyễn thị huệ qua đời

 

 

 

 

 

 
 
Flag Counter

biển đông, bien dong