Welcome to Vietnamese Sea - Chào mừng độc giả đến với biển Việt-Nam

 

 

Vietnam Art Cultural, 2016

Văn Hóa Nghệ Thuật Việt-Nam Thơ Văn

@@@

Nguyễn Sỹ Thùy Ngân - Thấy Gì Trên Quê Hương Ta?

 

https://www.youtube.com/watch?v=YZ9HLaJlivY

 

 

 

 

 

 
 
Flag Counter

biển đông, bien dong