Welcome to Vietnamese Sea - Chào mừng độc giả đến với biển Việt-Nam

 

 

Vietnam Art Cultural, 2016

Văn Hóa Nghệ Thuật Việt-Nam Thơ Văn

@@@

Bài thơ "Xin đổi kiếp này" của cháu Nguyễn Bích Ngân học sinh lớp 8

 

 

 

 

 

 

 
 
Flag Counter

biển đông, bien dong