lich su viet nam - lịch sử việt nam

Trang Chính

...

Danh Nhân Lịch Sử Việt Nam

Điện Ảnh, Nghệ Thuật, Văn Hóa

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Lịch Sử Cuộc Chiến Đấu Của Tộc Việt

Lịch Sử Cuộc Chiến Đấu Của Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa

Quân Sử Việt Nam

Thiên Tài Quân Sự Việt Nam

Thần Việt Điện 2010

Thời Sự Quốc Tế  

Blog Cá Nhân:

Blog Anh Ba Sàm:

Blog Cầu-Nhật-Tân:

Blog Cu-Làng-Cát:

Blog Dân Làm Báo:

Blog Dân Oan Bùi-Hằng:

Blog Giang-Nam Lãng-Tử:

Blog Huỳnh-Ngọc-Chênh:

Blog Lê-Hiền-Đức:

Blog Lê-Nguyên-Hồng:

Blog Lê-Quốc-Quân:

Blog Mai-Xuân-Dũng:

Blog Người Buôn Gió:

Blog Phạm-Hoàng-Tùng:

Blog Phạm-Viết-Đào:

Death By China:

Trang Cá Nhân

Trang Thơ Văn nguyễn-duy-ân:

Trang Thơ Văn Ông Bút:

Trang Thơ Văn Đặng-Quang-Chính:

Trang Thơ Văn Minh-Di:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Quang-Duy:

Trang Thơ Văn Trần-Văn-Giang:

Trang Thơ Văn Lu-Hà:

Trang Thơ Văn Lê-Anh-Hùng:

Trang Thơ Văn Dạ-Lệ-Huỳnh:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Kita Kha:

Trang Thơ Văn Mặc-Khách:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Điệp-Mỹ-Linh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Thơ Văn Bình-Minh:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Nhơn:

Trang Thơ Văn Bút Xuân Trần-Đình-Ngọc:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thái-Sơn:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thu-Trâm 8406:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Đặng-Huy-Văn:

 

Đang xem báo quân sự quốc phòng việt nam - lichsuvietnam

 

lịch sử việt nam, lich su viet nam, lichsuvietnam

 

Trang Nhà Lịch Sử Việt Nam - Lich Su Viet Nam - Lichsuvietnam - Cửu Đại Thần Tướng Việt Nam -

Tin Tức Thời Sự

Lộc & Xương | Thầy tu của đảng...?

Thầy tu của đảng......?

Cha ơi! tu thiệt? tu chơi?

Cha là con Chúa? hay con ''lũ Hồ''?

Sư ơi! dứt nghiệp trần chưa?

Sư công an đảng? núp chùa phải không?

Áo vàng trộn lẫn áo đen,

Là do cái đảng cộng nô, ''cài vào''.

Luồn vào tôn giáo núp sâu,

Đánh phá Chúa, Phật, Cao Đài...... tanh banh.

Con chiên, phật tử, đề cao,

''Hổ mang'', ''bò cạp'', chính là công an.

Đừng vì tín ngưỡng, cả tin,

Tu nên cẩn thận, để không bị lừa.

Thời nầy lắm quỷ, nhiều ma,

Lợi dụng tôn giáo, ''Sư, Cha'', trá hình.

Hòa Thượng, Linh Mục chính danh,

Vị tu chân thật, hào quang sáng ngời.

Làm người phải biết ''đạo'', ''đời'',

Tôn sư học đạo, chính, tà phân minh.

Tu mà ''ngộ'' được, hiểu sâu,

Đừng nên vô thức, tiếp tay đảng Hồ......

Nước nhà suy thịnh do dân,

Người dân ý thức, đảng Hồ cáo chung.

Lộc&Xương.

17/9/11

@ Quân-sự Quốc-Phòng Việt-Nam

Kính Mời Quý Độc Giả Ủng Hộ Trang Quân-Sự Quốc-Phòng Việt Nam Chân Thành Cảm Tạ 

 

 

 

free counters