lich su viet nam - lịch sử việt nam

Trang Chính

Bí Mật Hội Nghị Thành Đô Tứ Xuyên Trung Cộng 1990: 

- Tiến trình đàm phán bí mật Hội Nghị Thành Đô 1990 - Kỳ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (Huỳnh Tâm);

Blog Cá Nhân: Blog Anh Ba Sàm; Blog Cầu-Nhật-Tân; Blog Cu-Làng-Cát; Blog Dân Làm Báo; Blog Dân Oan Bùi-Hằng; Blog Giang-Nam Lãng-Tử; Blog Lê-Hiền-Đức; Blog Lê-Nguyên-Hồng; Blog Lê-Quốc-Quân; Blog Mai-Xuân-Dũng; Blog Người Buôn Gió; Blog Phạm-Hoàng-Tùng; Blog Phạm-Viết-Đào;

Death By China:

Danh Nhân Lịch Sử Việt Nam

Điện Ảnh, Nghệ Thuật, Văn Hóa

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Lịch Sử Cuộc Chiến Đấu Của Tộc Việt

Lịch Sử Cuộc Chiến Đấu Của Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa

Lịch Sử Việt Nam 50 Năm (1963-2013...)

Lịch Sử Việt Nam Cộng Hòa (1946-2015...)

Lịch Sử Trung Cộng Cướp Nước Việt-Nam (1930-2015...) 

Quân Sử Việt Nam

Thiên Tài Quân Sự Việt Nam

Thần Việt Điện Tân U Linh Việt Điện 2010

Thời Sự Quốc Tế  

Tóm Tắt Lịch Sử Việt Nam

- Lịch Sử Việt Nam Phần 1 từ khởi đầu đến năm 1955

- Lịch Sử Việt Nam Phần 2 từ 1955 đến 1973

- Lịch Sử Việt Nam Phần 3 từ 1973 đến 2015

Trang Cá Nhân

Trang Thơ Văn nguyễn-duy-ân:

Trang Thơ Văn Ông Bút:

Trang Thơ Văn Đặng-Quang-Chính:

Trang Thơ Văn Trần-trung-Chính:

Trang Thơ Văn Minh-Di:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Quang-Duy:

Trang Thơ Văn Lưu-Nguyễn-Đạt :

Trang Thơ Văn Trần-Văn-Giang:

Trang Thơ Văn Lu-Hà:

Trang Thơ Văn Lê-Anh-Hùng:

Trang Thơ Văn Dạ-Lệ-Huỳnh:

Trang Thơ Văn Quê-Hương:

Trang Thơ Kita Kha:

Trang Thơ Văn Mặc-Khách:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi:

Trang Thơ Văn Điệp-Mỹ-Linh:

Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc:

Trang Thơ Văn Bình-Minh:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Nhơn:

Trang Thơ Văn Bút Xuân Trần-Đình-Ngọc:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thái-Sơn:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thu-Trâm 8406:

Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh:

Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện:

Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái:

Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước:

Trang Thơ Văn Thanh-Sơn:

Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm:

Trang Thơ Văn ThụcQuyên:

Trang Thơ Văn Minh-Vân:

Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân:

Trang Thơ Văn Đặng-Huy-Văn:

Đang xem báo quân sự quốc phòng việt nam - lichsuvietnam

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Thư Viện Lịch Sử Quân Sự Việt Nam Trang Nhà Quân-sự Quốc-Phòng Việt-Nam Cộng-Hòa

thập bát đại thần tướng việt nam

Trang Nhà Quân-Sự Quốc-Phòng Việt-Nam Cộng-Hòa- Quan Su Viet Nam - Lichsuvietnam - Thập Bát Đại Thần Tướng Việt Nam -

Lịch sử Trung cộng cướp nước Việt-Nam

Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo Kỳ 14-26 (Huỳnh-Tâm)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

mao trạch đông, hồ chí minh

Hồ Tập Chương gián điệp bí ẩn của cộng sản Đông Dương.

Chu Ân Lai cảm xúc, cho biết: Bốn trong số họ đã ở độ sâu trong lãnh thổ Việt Nam, có cả Lý Khắc Nông (Li), Long Đàm (Longtan), Hồ Tập Chương (bí danh Hồ Đề) và Tiền Tráng Phi (Qianzhuang Fei). Bốn gián điệp này làm nên lịch sử Đảng đó là điều hy hữu của Trung Quốc".

Bí ẩn gián điệp Trung Cộng nhảy vào Đông Dương, tiếng lóng của nhóm Việt Bắc Việt Nam, gọi là "Tứ thông minh" gồm có Lý-Long-Hồ-Tiền, những họ có vị trí lãnh đạo trong Đảng tại Nam Kinh, Thượng Hải, họ đã tổ chức hội Ái Quốc tại khu Việt Bắc. Vào thời điểm rất quan trọng năm 1939, Tân Hoa Xã loan tải thành tích "tứ trụ Đông Dương", bởi vì họ hoạt động tại "tam giác sắt" Trung Quốc, Việt Nam và Lào, họ đã nỗ lực bảo vệ Quân ủy Trung ương Trung Quốc (CPC) "Trung cộng trung ương đắc dĩ bảo toàn", địa chỉ "Tam giác sắt" là mật khu Diên An thứ 5, nếu bị Quốc Dân Đảng bao vây tứ bề thọ địch.

Tứ

"Tứ trụ Đông Dương" (Lý-Long-Hồ-Tiền). Nguồn: Tài liệu ảnh lưu: Huỳnh Tâm.

Tháng 4 năm 1931, Đặc Khoa (Hedo) người đứng đầu nhóm Quân ủy Trung ương Trung Cộng (CPC) Nam Kinh chịu trách nhiệm với Hồ Đề (Hồ Tập Chương-Hu), cho phép tình báo hợp tác với Quốc Dân Đảng thực hiện bất kỳ mọi hình thức, chặn bắt phản loạn, Cố Thuận Chương phụ trách cơ quan gián điệp nhị trùng cấp thông tín viên đã phản bội Tưởng Giới Thạch (Chiang Kai-shek), nhưng Cố Thuận Chương đã rơi vào tay Tiền Tráng Phi (Qianzhuang Fei) và được gửi ngay lập tức đến trung tâm tình báo Quân ủy Trung ương Thượng Hải. Chu Ân Lai, Trần Vân (Chen Yun) và các nhà lãnh đạo khác đã có các biện pháp khẩn cấp chuyển giao kẻ phản bội di chuyển an toàn, chính quyền Thượng Hải đã hoạt động nhanh chóng làm cho các tổ chức đảng tránh một thảm họa nghiêm trọng về quốc phòng của Trung ương CPC ở Thượng Hải và cơ quan an ninh Quốc tế Cộng sản đã có đóng góp đáng kể.

Ngày 25 tháng 4 năm 1931, Đặc Khoa (Hedo) phụ trách CPC gửi Cố Thuận Chương (Gu Shunzhang) đến Nam Kinh, nhưng sau 24 giờ ông ta bí mật đào thoát và chấp nhận làm việc cho Tưởng Giới Thạch, nhanh chóng liên lạc với Trung ương Đảng. Những ngày này không phải là ngày khớp (tổ gián điệp), Hồ Đề (Hồ Tập Chương-Hu), vội vàng tìm gặp Trần Canh (Chen Geng). Sau đó, cả hai người cùng nhau tìm đến Chu Ân Lai, các nhân viên có liên quan đến Cổ Thượng Chương lập tức được chuyển giao cho Hồ Đề, rời Thượng Hải đến khu vực miền Bắc Thiểm Tây gặp Bí thư Trung ương Liên lạc (CPC), Tổng thư ký trụ sở "Bát lộ quân" Phó Tham mưu trưởng và các quân báo của Bát lộ quân thuộc Quân ủy ban Trung ương CPC.

Chu Ân Lai cho biết: "Thông minh" Hồ Đề người của Đảng đào tạo, một nhà tình báo xuất sắc trên mặt trận quốc phòng, mặc dù không phải là người của Bộ Chính trị, nhưng có thể tham dự các cuộc họp của Bộ Chính trị. Mao Trạch Đông đã từng nhận xét: "Hồ Đề (Hồ Tập Chương-Hu) là một bí danh của người Trung Quốc cũng như những bí danh lớn của Đảng Cộng sản". Năm 1931 Hồ Đề được trao thưởng quân hàm cấp tá.

hồ đề, hồ quang, mao trạch đông, hồ chí minh

Bí ẩn của Hồ Tập Chương, có bí danh Hồ Đề hay Hồ Quang có bí danh Hồ Chí Minh. Nguồn: Tài liệu ảnh lưu: Huỳnh Tâm.

Cũng trong tháng 4 năm 1931, Hồ Đề (Hồ Tập Chương-Hu) gửi một bức điện "mã từ" kết thúc một công tác: "Hu đáy, g triều Bingdu" (hồ đề, khắc triều bệnh đốc) đây là một tín hiệu mà Hồ đã đồng ý, với "g" (khắc) là Lý Khắc Nông, "bùng nổ" (triều) có nghĩa là Tiền Tráng Phi, "bệnh đốc" (Bing Du) có nghĩa là tình hình đã nghiêm trọng, phải có hành động ngay lập tức. Hồ Tập Chương nhận được điện báo, tất cả ngay lập tức xuống tàu hỏa rời khỏi Thiên Tân.

Chu Ân Lai cho Trần Canh biết Hồ Đề phục vụ trong Chi bộ Quốc Dân Đảng của Hồ Tống Nam (hu-zongnan) ẩn hiện nhiệm vụ bất thường, Hồ Đề sống bí mật hơn mười năm (10). Sau khi biết được sự thật của Hồ Đề, Hùng Hướng Huy (Xiong Xianghui) và "Hồ Tống Nam" (huzongnan) kinh ngạc! Mao Trạch Đông khen ngợi: "Hồ là một trong những người có thể lên đến Bộ Chính Trị".

Ngoài ra Hồ Đề còn có mười ba năm (13) sống âm thầm của một người có thể làm được rất nhiều việc, trong khi ấy Hồ Đề không muốn bị đè nén nên làm việc lặng lẽ cả hai bên "ta và địch".

Chu Ân Lai còn cho biết: "Hồ có một vốn từ vựng để diễn tả thời đó, mang ánh sáng, đối mặt với bóng tối".

Mùa thu năm 1925, Hồ Đề (Hồ Tập Chương-Hu) bí mật gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Năm 1928 làm công việc mặt trận thống nhất về văn hóa, đầu những năm 1930 Hồ sống tại mật khu vực Thật Lực (Warlords) của Quốc Dân Đảng (KMT) chịu trách nhiệm thực hiện công tác tình báo. Sau Hội nghị Tuần Nghĩa (Zunyi), Thụng Trung (Bong) tại vùng trắng. Trung ương Đảng cho biết Hồ được phục hồi công tác và đi đến Thượng Hải để mở liên kết với phân bộ Quốc tế cộng sản. Chuẩn bị chiến tranh chống Nhật và chiến tranh giải phóng, chủ yếu là tham gia vào mặt trận Đảng, và tìm kiếm thông tin đàm phán của Quốc Dân Đảng, hay các đảng phái Dân chủ, chẳng hạn như những cuộc nổi dậy của Mặt trận Quốc Dân Đảng sau đó đầu hàng. Những ngày đầu, Hồ Đề thực hiện thành công tác bí mật đưa tin đến Mặt trận Thượng Hải. Hồ được biết đến như hiện tượng tình báo "Tá Nhĩ Cách" (Sorge) hay tình báo Diêm Bảo Hàng (Yan Bảo Hang) của Trung Cộng.

Tướng Từ Đặc Lập, Xu Teli, mao trạch đông, hồ chí minh

Tướng Từ Đặc Lập (Xu Teli) thượng cấp của Trưởng toán đặc nhiệm Hồ Quang tại mặt trận tình báo "thống nhất", công tác phía Bắc của thôn Lộ Mạc, huyện Linh Xuyên Quế Lâm. Nguồn tài liệu: Quân đoàn Bát Lộ Quân phổ biến.

Hồ quen biết với Chu Ân Lai, mặt khác "Quỷ đỏ" đối thủ của Tưởng Giới Thạch, Chu Ân Lai liên lạc với nhân vật đặc biệt bí danh Hồ nhằm che giấu mặt trận ngoại giao, lần đầu tiên nhà văn Yan Bảo Hằng viết giải thích về cuộc đời huyền thoại của Hồ:

- Hồ Tập Chương đã từng gia nhập Quốc Dân Đảng (KMT) tham gia vào các hoạt động ngầm, phát hiện âm mưu Tưởng Giới Thạch muốn giết Chu Ân Lai "Kashmir Princess", và Nguyên soái Từ Hướng Tiền (Xu Xiangqian) nhận xét, Hồ Tập Chương (Hu) "là người hùng thầm lặng của Trung Cộng". Cuối cùng ông trở thành chủ tịch của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hồ để lại cho đất nước Việt Nam quá nhiều bí mật của những bóng mây lang bạt, che khuất một đời gián điệp, bí mật nhất trong cuộc đời riêng của Hồ Chí Minh cho nên Hoa Nam ca ngợi "Cha già dân tộc", khai sáng chế độ Cộng sản cho đất nước Việt Nam ngày nay.

Huỳnh Tâm

http://huynh-tam.blogspot.de/2015/03/ho-chi-minh-mot-gian-iep-hoan-hao-ky-14.html

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

 

Kính Mời Quý Độc Giả Ủng-Hộ Trang Nhà Quân-sự Quốc-Phòng Việt-Nam. Chân Thành Cảm Tạ 

 

 

 

Flag Counter