lich su viet nam - lịch sử việt nam

Trang Chính

Bí Mật Hội Nghị Thành Đô Tứ Xuyên Trung Cộng 1990: 

- Tiến trình đàm phán bí mật Hội Nghị Thành Đô 1990 - Kỳ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (Huỳnh Tâm); Hồ Chí Minh, một gián điệp hoàn hảo Kỳ 6-6 (Huỳnh-Tâm) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Blog Cá Nhân: Blog Phạm-Hoàng-Tùng

Danh Nhân Lịch Sử Việt Nam

Death By China:

Điện Ảnh, Nghệ Thuật, Văn Hóa

Ngàn Năm Thăng Long (1010 - 2010)

Lịch Sử Cuộc Chiến Đấu Của Tộc Việt

Lịch Sử Cuộc Chiến Đấu Của Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa

Lịch Sử Việt Nam Cộng Hòa (1946-2015...)

Quân Sử Việt Nam

Thiên Tài Quân Sự Việt Nam

Thần Việt Điện Tân U Linh Việt Điện 2010

The International Criminal Tribunal for Viet Nam And China  

Thời Sự Quốc Tế  

Tóm Tắt Lịch Sử Việt Nam

- Lịch Sử Việt Nam Phần 1 từ khởi đầu đến năm 1955

- Lịch Sử Việt Nam Phần 2 từ 1955 đến 1973

- Lịch Sử Việt Nam Phần 3 từ 1973 đến 2016

Trang Cá Nhân

Trang Thơ Văn nguyễn-duy-ân; Trang Thơ Văn Ông Bút; Trang Thơ Văn Đặng-Quang-Chính; Trang Thơ Văn Trần-trung-Chính; Trang Thơ Văn Minh-Di; Trang Thơ Văn Nguyễn-Quang-Duy; Trang Thơ Văn Lưu-Nguyễn-Đạt; Trang Thơ Văn Trần-Văn-Giang; Trang Thơ Văn Lu-Hà; Trang Thơ Văn Lê-Anh-Hùng; Trang Thơ Văn Dạ-Lệ-Huỳnh; Trang Thơ Văn Quê-Hương; Trang Thơ Kita Kha; Trang Thơ Văn Mặc-Khách; Trang Thơ Văn Nguyễn-Khôi; Trang Thơ Văn Điệp-Mỹ-Linh; Trang TL Nguyễn-Việt Phúc-Lộc; Trang Thơ Văn Bình-Minh; Trang Thơ Văn Nguyễn-Nhơn; Trang Thơ Văn Bút Xuân Trần-Đình-Ngọc; Trang Thơ Văn Nguyễn-Thái-Sơn; Trang Thơ Văn Nguyễn-Văn-Tín; Trang Thơ Văn Nguyễn-Thu-Trâm 8406;Trang Thơ Văn Mai-Hoài-Thu; Trang Thơ Văn Nguyễn-Thị-Thanh; Trang Thơ Văn Nguyễn-Chí-Thiện; Trang Thơ Văn Phạm-Ngọc-Thái; Trang Thơ Văn Phan-Văn-Phước; Trang Thơ Văn Thanh-Sơn; Trang Thơ Văn Vĩnh-Nhất-Tâm; Trang Thơ Văn ThụcQuyên; Trang Thơ Văn Minh-Vân; Trang Nhật-Hồng Nguyễn-Thanh-Vân; Trang Thơ Văn Đặng-Huy-Văn;

Đang xem báo quân sự quốc phòng việt nam - lichsuvietnam

Cây có cội, nước có nguồn. Toàn dân Việt-Nam ngàn đời ghi nhớ ân đức Quốc Tổ Hùng Vương

Sotuheast Asia Sea

Thư Viện Quân Sự Quốc Phòng Việt Nam Cộng Hòa 

vietnam sea, sea of vietnam, biển Việt Nam, southeast asia sea, biển đông nam á, south china sea

 

Diễn-đàn xã-hội dân-sự biển Việt-Nam (The Vietnamsea.org social network)

http://www.vietnamsea.org/vietnamese-sea-association/keu-goi-tap-hop-quoc-dan-khong-hoa-hop-hoa-giai-voi-viet-cong.html

Lời Kêu gọi Tập hợp quốc dân Việt không hòa hợp hòa giải với Việt cộng (Cập nhật ngày 01-03-2017)

formosa, cá chết hàng loạt, nguyễn phúc liên, linh mục nguyễn văn lý, phan văn lợi

formosa, cá chết hàng loạt, nguyễn phúc liên, linh mục nguyễn văn lý, phan văn lợi

Trong tinh thần chiến đấu chống giặc Tàu xâm lược Việt-Nam cũng như đảng Việt cộng phản quốc bán nước cho Tàu, nhóm linh mục Nguyễn-văn-Lý, Phan-văn-Lợi (khối 8406) đã phổ biến lời kêu gọi Tập hợp quốc dân Việt từ ngày 05-03-2017.

Diễn đàn dân-sự biển Việt-Nam chúng tôi hân hoan đón nhận lời kêu gọi đầy nhiệt tình chiến đấu của linh mục Nguyễn-văn-Lý.

Tuy nhiên, khi đọc kỹ văn bản kêu gọi, có 3 điểm quan trọng như sau cần được đặc biệt chú ý:

1/ Biểu tượng đấu tranh cho dân tộc Việt-Nam là lá cờ vàng ba sọc đỏ, lá cờ của dân tộc và dân chủ không được đề cao và biểu dương; ngược lại Tập hợp quốc dân Việt của linh mục Lý kêu gọi xử dụng cờ năm màu kể cả cờ trắng. Cờ năm màu không đại diện cho dân tộc Việt-Nam, cờ trắng là cờ đầu hàng;

2/ Tập hợp quốc dân Việt chủ trương chống giặc Tàu nhưng không hề chống đảng cộng sản Việt-Nam là nội gián, là kẻ bán nước cho Tàu mặc nhiên là bao che cho tội ác, đây là điều khó thể chấp nhận được;

3/ Phương thức đầu tranh là biểu tình ôn hòa để đi tới «đối thoại với Nhà Cầm Quyền về các vấn đề cấp thiết» là điều không thể nào thành công, ngược lại là tiếp sức cho tội ác cộng sản tiếp tục hiện diện trên đất nước chúng ta;

Từ những điểm nêu trên chủ trương kêu gọi ngày Tập hợp quốc dân Việt của nhóm linh mục Nguyễn-văn-Lý và Phan-văn-Lợi không nhằm chủ trương giải quyết rốt ráo vấn đề cứu nưóc, cứu biển, đuổi giặc Tàu; Thực chất lời kêu gọi cho thấy chủ trương hòa giải, hòa hợp với Việt cộng để tạo sinh tồn cho tổ chức.

Tình hình Việt-Nam trước mắt vô cùng nghiêm trọng, chỉ có cuộc cách mạng toàn-diện, triệt-để lật đổ đảng cộng sản Việt-Nam và đuổi giặc Tàu ra khỏi lãnh thổ đại Việt mới là giải pháp rốt ráo, duy nhất.

Hơn nữa, trên bình diện quốc tế, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vừa ký sắc lịnh không cho các tổ chức tài chánh Mỹ chuyển tiền Mỹ kim ra khỏi lãnh thổ Hoa Kỳ, sắc lịnh này nếu hiệu lực sẽ ảnh hưởng rất lớn tới tình hình Việt-Nam.

Đảng cộng-sản Việt-Nam đang đứng trên bờ vực thẳm của sự sụp-đỗ, hãy vững-lòng, vững-chí, quyết tâm đẩy cho họ đi tới sụp-đỗ hoàn toàn. Đừng nên ra tay cứu vớt họ.

Chúng tôi thiết tha kêu gọi nhóm linh mục Nguyễn-văn-Lý và Phan-văn-Lợi cũng như Tập hợp quốc dân Việt không tiến hành hòa giải, hòa hợp, không đối thoại với nhà cầm quyền Việt cộng mà hãy thực hiện cuộc cách mạng toàn-diện lật đổ đảng cộng sản Việt-Nam.

Tập Hợp Quốc Dân Việt không có tư cách, không có quyền đại diện cho dân tộc Việt-Nam để đối thoại với Nhà Cầm Quyền cộng sản Việt-Nam. Nếu linh mục Nguyễn-văn-Lý và Tập Hợp Quốc Dân Việt đối thoại với Việt cộng tức là chấp nhận sự lãnh đạo của họ, đương nhiên chấp nhận chính sách sát nhập nước Việt-Nam vào nước Tàu cộng sản. Đây là điều vô cùng nguy hiểm cho vận mạng dân tộc, khiến sau này dân tộc chúng ta sẽ vô cùng khó khăn trong việc phản đối sự sát nhập này đối với dư luận quốc tế.

Hãy nhớ đến bài học lịch sử, Phạm Văn Đồng thủ tướng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa xác nhận chủ quyền không có thực của Tàu cộng trên vùng biển Đông năm 1958. Dựa vào sự xác nhận vô cớ, vô nghĩa đó, Tàu cộng đã xua quân tràn vào biển Đông như chỗ không người. Hãy thông minh, tỉnh thức đừng phạm vào sai lầm nghiêm trọng đó.

Cộng đồng người Việt hải ngoại, cũng như Diễn-đàn xã-hội dân-sự biển Việt-Nam sẽ sát cánh với quý vị cũng như những các nhân tổ chức nào chủ trương chiến đấu một cách chân thành, quyết liệt cứu dân, cứu nước, và cứu biển Việt-Nam.

Cộng đồng người Việt tự-do hải ngoại, quốc nội cũng như Diễn-đàn xã-hội dân-sự biển Việt-Nam sẽ không bao giờ chấp nhận bất cứ hình thức hòa-hợp hòa-giải, đối-thoại với nhà cầm quyền cộng sản Việt-Nam.

Vì đối-thoại, hòa-hợp hòa-giải với nhà cầm quyền cộng sản Việt-Nam là đi vào đường chết không lối thoát.

Đấu tranh lật đổ nhà cầm quyền cộng sản, đuổi giặc Tàu là lối thoát duy nhất cho dân-tộc Lạc Việt. Hãy tích cực hỗ-trợ cho các vụ kiện công ty Formosa gây ô nhiễm biển miền Trung Việt-Nam là cụ thể và ưu tiên trước mắt.

Một lần nữa, chúng tôi thiết tha kêu gọi các tổ chức, hội đoàn, cá nhân có tinh thần yêu nước thương dân thật sự hãy tỉnh thức, không gia nhập không ủng hộ Tập Hợp Quốc Dân Việt do linh mục Nguyễn-văn-Lý chủ trương, đồng thời rút lại sự ủng hộ.

Xử-dụng danh-từ Tàu cộng hay Tầu cộng khi nói đến kẻ thù truyền kiếp của dân-tộc Việt-Nam. Những danh-từ như thoát Trung, Trung quốc, Trung Hoa, Trung Nguyên, đại lục, tàu lạ, để chỉ kẻ xâm lược Việt-Nam hoàn toàn không có ý nghĩa và lợi ích mà còn gây ra nhiều hiểu lầm nguy hiểm trên bình diện bảo-vệ văn-hóa Việt. 

Hải ngoại ngày 29 tháng giêng năm Đinh Dậu (tức là ngày 25-02-2017). Cập nhật ngày 01-03-2017.

Trần-đại-Việt, Diễn-đàn xã-hội dân-sự biển Việt-Nam (The Vietnamsea.org social network)

Bài viết liên quan:

- Tại sao nhóm linh mục Lợi và linh mục Lý muốn dập tắt vụ Formosa? Có phải vì vụ này động đến tử-huyệt của cộng sản Việt-Nam? - http://www.vietnamsea.org/vietnamese-sea-association/tai-sao-nhom-lm-loi-ly-muon-dap-tat-vu-formosa.html

- LM. PHAN-VĂN-LỢI & LM. NGUYỄN-VĂN-LÝ CHỐNG TẦU & KHÔNG ĐƯỢC CHỐNG Cộng sản Việt-Nam: ĐÂY LÀ QUY TRÌNH CHẠY TỘI BÁN NƯỚC CỦA VIỆT CỘNG - http://www.vietnamsea.org/vietnamese-sea-association/linh-muc-loi_lm-ly-chong-tau-khong-duoc-chong-viet-cong.html

- Từ Bom Xăng tới Bắc Sơn Mồ Chôn Việt Cọng - http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/tu-bom-xang-toi-chon-vui-che-do-viet-cong.html

- Nhóm linh mục Phan-văn-Lợi và Nguyễn-văn-Lý: Tay sai để Việt cộng chạy tội phản quốc - http://www.vietnamsea.org/vietnamsea/nhom-lm-pvloi_nvly_tay-sai-de-vc-chay-toi-phan-quoc.html

 

 

 

Flag Counter