Welcome to Nosouthchinasea - Chào mừng quý độc giả, thân hữu, đến với Nosouthchinasea

 

 
@@@

Sông núi trở mình

chống formosa cá cht hàng loạt, hà tĩnh, bí thư

Còn chờ gì hỡi con dân nước Việt
khi quê hương biển Mẹ mất rồi
còn chờ gì hỡi anh hùng hào kiệt
đứng lên thôi, mau đứng lên thôi
dòng máu Rồng Tiên từ thuở nằm nôi
và đang chảy sục sôi huyết quản
hãy đứng lên mà làm người trí dũng
tuốt gươm thiêng mà giữ vững quê hương
còn chờ gì hỡi thanh niên đất Việt
Mẹ quê hương đang réo gọi lên đường
hãy đứng lên hành quyết loài bán nước
cùng nhau xuống đường diệt giặc xâm lăng
nào chị, nào anh, gái trai già trẻ
quê hương nầy là máu thịt Ông Cha
dòng sông quê hương có pha màu máu
có máu giặc thù lẫn máu Tiền Nhân
quê hương bây giờ đau gót ngoại xâm
bờ cõi biên cương cao nguyên biển đảo
một lũ tham quan đê hèn trân tráo
gót giặc thù đang dẩm nát quê hương
nầy chị này anh thức dậy lên đường
nào gái nào trai nghe tiếng gọi quê hương
hào kiệt ngàn năm còn lưu cổ sử
sông núi gọi về cứu Mẹ Việt Nam

LVK

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004875855632

 

 

 
 
Flag Counter

biển đông, bien dong