quân sử việt nam, quân sự việt nam, la gurerre du Vietnam, Vietnam Krieg, Vietnam war

Bóng ma biên giới!

Họ lính trẻ oai hùng chiến trận ,
Vượt lằn tên chận bước quân thù .
Sớm đầu Nam , tối "Bắc chiến khu " ,
Thân xác đổ làm nền dân chủ !.
Trong chiến trận kinh hồn bom đạn,
Người trở về chẳng vẹn toàn thân 
Kẻ ở lại thân chia vạn mãnh,
Chỉ còn chăng " chiến sĩ vô danh " .
Sương lạnh mồ hoang theo năm tháng ,
Mà hồn tử sĩ vẫn lang thang ! 
Ai người hậu thế còn tưởng nhớ ,
Đốt nén hương TÂM tưởng nhớ người !

*****

Hãy nhớ ngày thương binh VNCH !
Lạc Hồng - Hải Ngoại ( TS 113 , PRU )

quân sự việt nam, thiết giáp kỵ binh quân lực việt nam cộng hòa

Ngày 10 tháng Tư 1972, Lữ Đoàn 1 Kỵ Binh lập tuyến phòng thủ tại Đông Hà để đối đầu với quân Bắc Việt từ Lào tràn qua. 

 


Flag Counter

© dkntemplates 2012 Dilasag | designed by www.dkntemplates.com