quân sử việt nam, quan su Vietnam, Vietnam war

Địa Phương Quân và Nghĩa Quân

quân sử việt nam, địa phương quân nghĩa quân quân lực việt nam cộng hòa

Trong cuộc chiến Việt Nam, thiệt thòi nhứt là địa phương quân & nghĩa quân, dù họ đã đóng góp rất nhiều xương máu trong công cuộc bảo vệ tổ quốc, nhưng đã bị lãng quên trước và sau khi tàn cuộc chiến.

Vì vậy những người lính địa phương quân & nghĩa quân xứng đáng là những chiến sĩ vô danh, họ đã hy sinh thầm lặng vì Đất Nước !

Quân lực VNCH không chỉ có Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến, Biệt Động Quân, Không Quân, lực Lượng đặc biệt...v...v... là thành phần " Đánh giặc lâu dài cho non nước bình yên ". Còn có các lực lượng địa phương quân & nghĩa quân cũng đánh giặc oai hùng không kém, họ còn phải gánh chịu biết bao thiệt thòi hơn các binh chủng khác về lương hướng, đạn dược, yểm trợ….đó là những người lính: " Đồn xa tôi ở, chốn quân thù ngày đêm có mặt ".

Người lính làng đã giữ gìn thôn xóm từ thời đệ nhất cộng hòa với anh dân vệ, bảo an và sau là này là nghĩa quân và địa phương quân, thánh tổ là vua Lê Lợi, đương nhiên là có Lê Lợi phải có Nguyễn Trãi.

Người lính" Hậu duệ nghĩa binh của Bình Định Vương" vừa cầm súng - vừa đấu tranh chính trị với cộng sản tại các vùng nông thôn, nhiệm vụ rất nặng mà lãnh lương thấp, lại ít ai để ý đến, thông thường những người lính mặc đồ bông thì oai hơn lính mặc bộ quân phục với màu xanh lá rừng: " Như lính giữa rừng yêu lá thấp mà thôi".

Người lính mặc quân phục bông, khi hoàn thành đợt hành quân là họ về an dưỡng tại hậu cứ hay những nơi nào đó, còn lính nghĩa quân & địa phương quân, lúc nào cũng canh giữ từng căn nhà, mảnh vườn, nên đây chính là những người lính" Đánh giặc đêm ngày cho non nước bình yên".

-Tony-

https://www.facebook.com/S%C3%A0i-G%C3%B2n-Tr%C6%B0%E1%BB%9Bc-1975-113958848708939/?fref=nf  


Flag Counter

© dkntemplates 2012 Dilasag | designed by www.dkntemplates.com