quân sử việt nam, quan su Vietnam, honorer nos soldats armées de la républic du Vietnam, la guerre du Vietnam

Lễ Cúng cơm cầu siêu tại Đài Tử Sĩ Việt-Nam Cộng-Hòa

quan su viet nam,lich su vn, lễ cúng cơm cầu siu tử sĩ Việt-Nam Cộng-Hòa

trong khuôn viên Tổ Đình Việt Nam ( Vietnamese Cultural Center); 2234 SW Orchard Street  Seattle Washington USA

Lễ Cúng Cơm Tử Sĩ VNCH và Văn Nghệ Đấu Tranh yễm trợ cuộc tranh đấu của đồng bào trong nước vào lúc 2:00 PM Sunday 30-4-2017.


Flag Counter

© dkntemplates 2012 Dilasag | designed by www.dkntemplates.com